اطلاعیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره بیانیه اخیر جبهه ملی ایران


بدینوسیله به اطلاع عموم می‌رسانیم، بیانیه ای که بتاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ و با امضای جبهه ملی ایران منتشر شده است، مطابق با اساسنامه جبهه ملی ایران(فصل هفتم هیات رهبری*) از طرف هیات رهبری جبهه ملی ایران صادر شده است.

محمود جعفری،‌ دبیر تشکیلات جبهه ملی ایران- اروپا

چهارشنبه، ۲۳ خرداد ١٣٩٧
——————————
*)
ماده بیست وپنجم – وظایف اصلی هیئت رهبری به قرار زیر است :

۱- انتخاب سخنگوی جبهه ملی از بین اعضای هئیت رهبری
۲- بررسی وتنظیم خط مشی سیاسی جبهه ملی وپیشنهاد آن برای تصویب به شورای مرکزیب
۳- تهیه برنامه های سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی وتعیین کمیسیون های اصلی وفرعی مربوط به آنها وپیشنهاد آن برای تصویب به شورای مرکزی.
۴- اعلام نظرات سیاسی جبهه ملی در امور داخلی وخارجی کشور ومسائل بین المللی براساس خط مشی مصوب شورای مرکزی جبهه ملی.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است